2014 Sözleşmeli er Ön Başvuruları Başladı

Sponsorlu Bağlantılar

2014 Sözleşmeli er Ön Başvuruları Başladı

1 ocak 2014 tarihinden itibaren 2014 Sözleşmeli Er Ön Başvuruları internet üzerinden başladı. Sözleşmeli er olmak isteyen arkadaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek isteriz.

2014 yılı sözleşmeli er başvuru koşulları nelerdir ? Sözleşmeli er başvuru nasıl yapılır ? Sözleşmeli er online başvuru nasıl yapılır ? 2014 Sözleşmeli er ön başvuru koşulları nelerdir ? gibi sorularınıza yanıt bulabileceksiniz.

Lütfen Dikkat : Başvuru koşullarını dikkatlice okuyunuz. Bunun nedeni ise ; eğer yanlış yaparsanız başvurunuzun iptal edilebilir.

***2014 Sözleşmeli er başvurusu yapmak için lütfen tıklayınız.***

BAŞVURU KOŞULLARINDAKİ TABLOLARA ULAŞMAK İÇİN YAZININ İÇERİSİNDE DAHİL EDİLEN TABLO 1 , TABLO 2 VS GİBİ KISIMLARA TIKLAYINIZ.

BAŞVURU

          a.       Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?                                                        

                   Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.

                    Başvuru Koşulları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 2. En az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
 3.  Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak (Askerlik hizmeti devam ederken başvuranlardan ön sözleşme imzalamaya hak kazananlar terhislerinden sonra askerî eğitime başlatılır
 4. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (01 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
 5.  Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 tarihi ve sonrasında doğanlar),
 6.  Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 7.  Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
 8.  Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 9.  Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;
  1.  Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,
  2. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
  3.  22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
 10. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
 11.  Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (TABLO-3) almış olmak,
 12.  Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
 13. Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak,
 14.  Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
 15. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “… sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,
 16.  Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

 UYARI: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

           b.      Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

 1. Adaylar ön başvurularını TABLO-1’deki faaliyet  takvimine uygun olarak            01 Ocak 2014 tarihinden itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığının  genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silâhaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra TABLO-2’de bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. Başvuruların ne zaman sonlandırılacağı 2014 yılı içerinde tekrar yayımlanacaktır.
 2.  Adayların çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.
 3.  Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

 UYARI: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

             c.       Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

 1. Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvuru işlemleri ise “seçim aşaması işlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)na geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek ” yapılacaktır.
 2.  Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.
 3. Çağrı yapıldığı halde seçim aşaması sınavlarına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılmaktadır. Bu adayların sınavlara çağrılabilmesi için yeniden ön başvuru yapması gerekecektir.
 4. 2014 yılı içerinde seçim aşaması sınavlarına katılanlara aynı yıl içerisinde ikinci bir başvuru ve sınavlara giriş hakkı verilmeyecektir.

          ç.       Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

 1. Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-24 Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönergesinde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-C’sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağında bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır.
 2.  Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir.

 UYARI: “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

 1. Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, ön başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.
 2.  Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.
 3.  Askerlik hizmeti devam eden adaylara;
  1. Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak,
  2.  Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında (Sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

           d.      Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

 1. Ön başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih,  kkk sitesinde genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir.
 2.  İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden (Muhtemel tarihler TABLO-1’dedir.) çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

 

 

BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI

          Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra, “ÇEVRİMİÇİ (ONLINE)  BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

S.Nu.

Başlık

Alt Başlık

Açıklamalar

1

Kimlik Bilgileri

T.C. Kimlik Numarası

T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

2

Adı

Adınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK HARFLERLE yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında ad bilgisi değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde ad bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

3

Soyadı

Soyadınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK HARFLERLE yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında soyadı bilgisi değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde soyadı bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

4

Baba Adı

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak BÜYÜK HARFLERLE yazınız.

5

Anne Adı

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak BÜYÜK HARFLERLE yazınız.

6

Doğum Tarihi

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

7

Doğum Yeri İl

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

8

Doğum Yeri İlçe

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

9

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

10

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

11

Nüfusa Kayıtlı Mahalle/Köy

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

     12

Cilt Numarası

Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

13

Aile Sıra Numarası

Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

14

Sıra Numarası

Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.            

15

Medeni Hali

Evli olanlar “EVLİ”, bekâr olanlar “BEKÂR”, dul olanlar ise “DUL” seçeneğini işaretleyecektir. Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti.

Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

16

Aile Bilgileri

Baba ve Anne Mesleği

Baba ve annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

17

Baba ve Anne Öğrenim Durumu

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

18

Gazi veya şehit çocuğu musunuz?

Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz  “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz.

19

İletişim Bilgileri

Sürekli İkamet Adresi

Hâlen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız. www.nvi.gov.tr genel ağ adresinde “Adres Kayıt Sistemine” kayıtlı olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız.

20

Posta kodu

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

21

İl

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

22

İlçe

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

23

E-posta (e-mail) adresi

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.

24

Telefon numarası (cep telefonu)

 

Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli olacak şekilde ve doğru olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep telefonu numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz  başka bir telefon numarasını yazınız.

25

Telefon numarası (ev telefonu)

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.

26

Eğitim Bilgileri

Eğitim durumu

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz.

27

Lise türü

(Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır.): Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise türünü ilgili alandan seçiniz.

28

Lise bölümü

(Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır.): Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

29

Ehliyet

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

30

Askerlik Bilgileri

Askerlik statüsü

Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

31

Askere sevk (başlama) tarihi

Müracaat tarihinde, halen silahaltında bulunan adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

32

Terhis tarihi

Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silahaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.

33

Tertibi

Askerlik hizmeti ile ilgili uzun veya kısa dönem tabî olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1990/4, K/D 329).

34

Görev yapılan kuvvet

Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

35

Askerlik yapılan sınıf

Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

36

Askerlik yapılan branş

Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz

37

Rütbe

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silâhaltında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz.

38

Birlik adresi

Hâlen silâhaltında bulunan adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazınız.

39

Birlik ili

İlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.

40

Birlik ilçesi

İlgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz

41

Tercihler

Tercih ettiği sınıf/branş

Adaylar tarafından sadece “SÖZLEŞMELİ ER” tercihi yapılacaktır.

42

Adli sicil kaydı

 

 

Adli sicil kaydı

 

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askerî yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar  “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir. (Mahkeme kararı sınavlara gelirken getirilecektir.)

 ÖNEMLİ NOT:

1.       Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.     

2.       Çevrimiçi (online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

 3.       Tebligatlar, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS)  / elektronik posta ile yapılacağından adayların www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.aspsitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodu doğru olarak doldurulmalıdır. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (Sınavlar sonrasında da olsa) mutlaka başvuru formunda güncelleme yapınız.     

4.       Çevrimiçi Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

 5.       Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

 6.       Temin faaliyet takvimi ve sınıf/branş kontenjanları, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

7.    Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir.

 8.    Çevrimiçi Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra ”ONAY” sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

 9.    Ön Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

 10.  Mevcut ön başvuru bilgilerinizi,  “Ön Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.

 11.  Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Ön Başvuru Güncelleme” seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

 12.       Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybettiyseniz “Aday Numaramı Unuttum” seçeneğini seçerek öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 

KAYNAK : KKK

 

15 Comments. Leave new

arkadaşlar başvuru yaptım ama cevap gelmiyor yardım edernimisiniz

Cevapla

arkadaşlar başvuru yaptım sonuç beli olmuş ama giremiyorum yardımcı olurmusunuz

Cevapla

T.c yanliş diyor bemde

Cevapla

ben şun bilecik merkezde askerlik yapıyorum askerlik bitince askerde kalmak istiyorum

Cevapla

tamam askerden beri katıl oradakı komutanlarınla gorus basvurunu yap hem daha kolay alınırsın tavsıye ederım

Cevapla

askerde kalmak istiyorum

Cevapla

20.03.2014 gittim muayneden gectim spordanda gecdim ama mülakattan elendim ben yine başvuru yapmak istiyorum ne zaman başvurular başlar benim başvurum halan yerinde başvuru yapıyorum yazıyor daha önce başvuru yapdınız.. diyor nasıl olacak .. ben artık mülakattandan gecmek istiyorum ben vatanımı görevini yapmak istiyorum mülakattan elendim. ama cok cok üzüldüm ben diyarbakırlıyım ama batmanda kazıyorum.. nolur yardımcı olurmusunuz…. mülakattan gecmem için ne yapmam gerekir torpilim yok.. nasıl olacak .. tşkür ederim..

Cevapla

ben sorgulamada kendimi bulamıyorum ama yeni bir başvuru yapacağım zaman zaten başvrunuz var diyo ne yapmam lazım yardımcı olurmusunz?

Cevapla
hilmi tunahan
18 Aralık, 2014 23:37

ben 20 yaşındayım askerlik yapmadım 1 720 boyundayım 72 kiloyum fizik ve sağlıgımda sıkıntım yok uzman er olmak istiyorum ön başvuruyu nerden ypacağımı bualamadım ön başvuru yapabilmek için link gönderirmisiniz

Cevapla
hilmi tunahan
18 Aralık, 2014 23:38

ben 20 yaşındayım askerlik yapmadım 1 72 boyundayım 72 kiloyum fizik ve sağlıgımda sıkıntım yok uzman er olmak istiyorum ön başvuruyu nerden ypacağımı bualamadım ön başvuru yapabilmek için link gönderirmisiniz

Cevapla

sözleşmeli er olacağım

Cevapla
Müslüm sert
3 Kasım, 2014 22:07

Slm bu vatan için ölme ye hazır mı onun için sizden bilgi bekliyorum 05347903257

Cevapla

ben 02 aralıkta ön başvuru yaptım ama 20 aralıkta acemi birligine gidecem sınav 22 aralıktaymiş be ne yapmam gerekir

Cevapla

ben nasıl başvuru yapıcam bılmıyorum yardımcı olur musunuz bana numaramı verim 5415812037 beni bilgilendirirseniz sevinirim

Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

UYARI:Yorum yaparken Dikkat edilmesi gerekenler;

 • "2014 Sözleşmeli er Ön Başvuruları Başladı" konusuna yaptığınız yorumlar Yönetici onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.
 • Globalgundem.com'a yapacağınız bütün yorumlardan yorumun yazarı yani yorumu yapan kişi sorumludur.
 • Yorum yaparken dikkat edilmesi gerekenler; T.C Anayasası'na aykırı yazılar ,Bir kuruluş veya kişiye karşı yapılan hakaretli yorumlar, konusu suç teşkil eden yazılar vs. tarzda yazılar yazmak kesinlikle yasaktır. (bu tür yorum yapanların www.globalgundem.com ile alakası yoktur.)
 • "2014 Sözleşmeli er Ön Başvuruları Başladı" Konusunda Telif haklarını ihlal eden bir konu içeriyorsa burayı tıklayarak bize bildiriniz.
 • (*) Bu alanların doldurulması zorunludur.
 • Globalgundem.com Tüm Haklarını Saklı tutar.