2014-2015 Astsubay Öğrenci Başvuru Koşulları

Sponsorlu Bağlantılar

2014-2015 Astsubay Öğrenci Başvuru Koşulları

2014-2015 Astsubay öğrenci başvuru koşulları nelerdir ?, 2014-2015 astsubaylık başvuru koşulları neler ?, 2014-2015 astsubay meslek yüksek okulu başvuru koşulları nelerdir ?, Astsubay öğrenci başvuru koşulları nelerdir ?, 2014 astsubay öğrenci başvuru şartları nelerdir ?

Başvuru koşullarında belirtilen TABLOLAR yazımızın en sonunda yer almaktadır. Lütfen Dikkatli bakınız.

BAŞVURU

 a. Hangi Okullara Kayıt Yaptırabileceğim?

 Adaylar, kaynak okul durumu dikkate alınarak, yapılacak tek sınavla;

 1. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu,
 2. GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na kayıt hakkı kazanabilecektir.

 Ayrıca kaynak okul durumu dikkate alınarak başarılı olan adaylar, K.K.K.lığı adına Hv.Astsb. MYO’da öğrenim görmek üzere söz konusu okula da gönderilecektir.

  b. Başvuru Koşulları Nelerdir?

 1. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Giriş Şartlarını” taşımak (K.K.Astsb. MYO, GATA Sağ.Astsb. MYO ve Hv.Astsb. MYO’ya erkek adayların başvuruları kabul edilecektir.)
 2. Askerlik hizmetini yapmamış olmak, silâhaltında bulunmamak, askerlik çağına giren adaylar için sevk tehirli olmak,
 3. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,
 4. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),
 5. Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak
 6. Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
 7. Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
 8. Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,
 9. Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,
 10. Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak,
 11. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan lise ve dengi okullardan 2014 yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2013 yılında mezun olmuş olmak (kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),
 12. TABLO-1’de belirtilen kaynak okul türlerinden ve TABLO-2’de belirtilen alanlardan mezun olmak,
 13. 2014 yılında yapılacak YGS sınavına girmek ve belirlenecek olan taban puanın üzerinde puan almak,
 14. Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak,
 15. En fazla 21 yaşında olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilir. Yaş hesaplaması; 2014 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 1993 yılında doğanlar için 2014 -1993 =21 yaş),
 16. Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.
 17. Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Ortaöğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.
 18. Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan TABLO-3’de belirtilen boy ve ağırlık standartları aranır.

UYARI: Askerî sağlık teşkillerince verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları kuvvet özelliklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.

 c. Kimler Başvuramaz?

 1. Yukarıda başvuracak adaylar için “b” fıkrasında belirtilen koşulları taşımayanlar başvuramazlar. Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyenlerden, okula kaydını yaptırmış olanların bu durumları eğitim-öğretim süresi içinde herhangi bir tarihte tespit edilirse, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.
 2. TABLO-1 ve TABLO-2’de belirtilen okul türleri ve alanlarından mezun olmak esastır. Benzeri ya da aynı müfredat ile eğitim almış olsalar dahi bu kılavuzda yer almayan okul türü ve alanlarından mezun olanlar başvuramaz.

 ç. Başvuru İçin Hangi Okul Türü ve Alanından Mezun Olmak Gerekir?

 Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak için kılavuzun sonunda yer alan TABLO-1’de belirtilen okul türlerinden ve TABLO-2’de belirtilen alanlardan mezun olmak gerekmektedir.

d. YGS’ye Girme Zorunluluğu var mıdır? 2014 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” Bölümünü İşaretlemek Zorunlu mudur?

 1. Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurabilmek için 2014 yılında yapılacak YGS’ye girmek zorunludur.
 2. Adayların, 2014 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” alanını işaretlemiş ya da işaretlememiş olmalarına bakılmaksızın, başvuru kılavuzunda belirtilen usullerle [www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinden] başvuru yapmaları zorunludur.

e. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

 1. Başvurular, www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinden 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında (15 Mayıs 2014 saat 17.00’a kadar) yapılacaktır. Başvuru formunun genel ağ (internet) üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir şifre belirleyeceksiniz. Daha sonra bu şifreyi kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizin başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir. Ayrıca şifrenizi unuttuğunuz takdirde yeni şifre e-posta adresinize gönderileceğinden ve size ulaşılması gerektiğinde güncel telefon numaranız kullanılacağından başvuru formunda e-posta adresinizi ve telefon numaranızı doğru olarak girmeniz önemlidir.
 2. Başvurunuz esnasında, mezun olduğunuz lise tür ve alanınızın uygun olduğu tüm askerî okul ve programlara başvurunuz doğrudan alınacaktır. Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (Okul türü ve alanınıza uygun olan tercihleriniz, referans numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız veya elektronik ortama kaydetmeniz faydanıza olacaktır.
 3. İkinci seçim aşaması sınavları Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için ortak olarak icra edileceğinden, puanınız yeterli olduğu ve belirlenen kontenjana girebildiğiniz takdirde istediğiniz okula kayıt yaptırabilirsiniz.
 4. Genel ağ(internet) haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir.

 f. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

 1. Başvuru koşullarından herhangi birini taşımıyorsanız veya bu kılavuzda belirlenen okul türü ve alanından mezun değilseniz, başvurunuz geçersiz sayılacaktır.
 2. Genel ağ(internet) üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından referans numarası verilmektedir. Referans numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece kendi belirlediğiniz şifre ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa,başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

2014-2015 Astsubay Öğrenci Ön Kayıt Başvuruları

TABLOLAR

astsubay-basvuru-Tablo-1astsubay-basvuru-Tablo-1-a astsubay-basvuru-Tablo-1-b astsubay-basvuru-Tablo-1-c astsubay-basvuru-Tablo-2 astsubay-basvuru-Tablo-2-a astsubay-basvuru-Tablo-2-b astsubay-basvuru-Tablo-2-c astsubay-basvuru-Tablo-2-d astsubay-basvuru-Tablo-2-e

 

 

Alıntır: KKK

53 Comments. Leave new

Cem Yüksel
29 Mart, 2014 20:06

Ben Meslek Yüksek okulu mezunuyum ancak yaşım kriterlere uyuyor 1993 haziran doğumluyum.Ancak neden başvuru yapamıyorum mezun olalı iki seneyi aşmıştır diyor.?

Cevapla
Global Gündem
29 Mart, 2014 23:27

Tabloları incelediniz mi tam olarak ?

Cevapla
Mete egel
7 Ocak, 2015 17:55

Meslek lisesi mezunuyum metal teknolojisi alanından ygs ile assubaylıya girebilirmiyim ve kaç puan hangi puan diliminden ygs1ygs23456 farkediyormu???

Cevapla

eşit ağırlık öğrencisi için başvuru taban puanı kaç acaba?

Cevapla

her meslek lisesi mezunları girebilirmi

Cevapla

11058 fen lisesi illa bu kodlu fen lisesinemi gitcez

Cevapla

ben Mehmet Rauf Anadolu Sağlık Meslek Lisesi TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI da okuyorum girebilirmiyim

Cevapla
Alperen Uyguç
8 Nisan, 2014 16:21

Ben İmam Hatip Lisesinde şuan 9.sınıftayım sonradan kaynağa teşkil eden okullara gitsem astsubaylık sınavlarına girebilirmiyim?

Cevapla

kardeşim acele edersen gidersin 10.sınıftan sonra okul değiştiremessn

Cevapla

ben düz lise ögrencisiyim tablolara baktım fakat düz liseyle ılgılı bır sey görmedim lütfeen coook rica ediyorum bilgi verirsenizzz :(

Cevapla

liseyi 3 senedir bitirenler kayıt yapabiliyormu bide ön başvuru kaydı yapıldımı caqırırlarmı…

Cevapla
Global Gündem
10 Haziran, 2014 13:31

Başvuru koşullarındaki kriterlere uygun iseniz bunlardan en basidi yaş gibi mesela başvuru yapabilirsiniz. Lise 3-4 farketmiyor .

Cevapla

benım boyum 155 156 hıc sansım yok mu

Cevapla

kılom 51 2013 mezunym 19 yaşndaym

Cevapla

156 boyla basvursam elenrmyim hiç şansm yok mu

Cevapla

ben imam hatip mezunuyum başvuru yapabilirmiyim ?

Cevapla

evet buyuk ihtimalle yapabilirsin basvuru 25 martta basliyor zaten okul turunu yazarsin kabul ederse olur yani

Cevapla

arkadşlar ben EA okuyorum başvuru için ygs de baraj kaç bilgisi olan yorum atabilirmi ?

Cevapla

astsubay myo 2014 ygs baraj puani 190 jandarma 200 olmasi lazim arkadaslar

Cevapla

ben 2015 önlisans mezunu olarak basvuru yapıcamda sınav basvurusu ne zaman baslıyor 2015 yılının

Cevapla
Global Gündem
17 Ekim, 2014 10:41

2015 haziran ayına kadar belli olur başvuru tarihleri

Cevapla

basvurular 25 mart ta basliyor galiba 15 nisanda bitiyor

Cevapla

2013 yılında liseden mezun oldum. 2015 yılında ki mulakatlara katılma şansım hala varmı?

Cevapla

İyi Geceler Haccetepe de okuyorum MYO Elektrik programı öğrencisiyim , bu sene subay/astsubaylık sınavını bekliyorum ve çok heves ediyorum . benim acil bilgi almam gerekiyor yardım edecek kimse yokmudur ? bu okula girebilmem için ygs ye gerek varmıdır ? Kara Kuvvetleri Komutanlığı sınavına girebilmem için ne gerekiyor ben okulu dondurmayı planlıyorum bir yardım edebilirmisiniz? en acilinden Teşekkürler

Cevapla

ben 2014 yılı önlisans mezunuyum.başvuru şartlarında en fazla 21 yaşında olmak yazıyor ben 1990 yani 24 yaşındayım 2 yıllık mezunuyum başvuru yapamazmıyım?

Cevapla

mrb ben açık lise son sınıf öğrencisiyim başvuru yapamıyorum bana yardımcı olurmusunuz

Cevapla

dişte kaplama olması sıkıntı çıkarırmı

Cevapla

ben 95 doğumluyum. makine yüksek okul da 2.sınıftayım ama bu yıl astsubaylığa girmek istiyorum nedir durum ?

Cevapla

Tıbbi ve aromatik bitkiler bölümünû okuyorum ön lisans olarak başvuramaz mıyım 19 yaşındayım

Cevapla

ben ıkı yıllık banka ve sıgortacılık mezunuyum ama lıse olarak kız meslekten mezun oldum bu benım ıcın engel mı basvurmam ıcın..bırde boy sınırı nedır 22 yasındayım

Cevapla

ben 11.sınıf ogrencısıym ımam hatıp sınava gırebılır mıyım

Cevapla

Ben açıkögretimden liseyi bitirmeye calisiyorum . liseyi. Bitirme durumunda basvuru sansimiz varmi ? Bayanlarda basvuru yapabiliyor deglmi?

Cevapla

Mrhba19.11.91 doğumluyum 1.63 boyum bayanlarda girebiliyormu .girebiliyorsa bu şartlarda 2015 de ggirebilirmiym? Cvp verirseniz sevinirim teşekkürler.

Cevapla

19.11.91 liym 2012 on lisans mezunuym

Cevapla

ben tıcaret meslek lısesı ogrencısıyım 18 yasımda astsubay olmak ıstıyorum ama sızce olabılırmıyım

Cevapla

Adim Engin Meslek Lise Son Siniftayim Astsubay Yada Subay Olmak Istiyorum Nasil Basvuru Yapabilirim

Cevapla

Ben ayagimdan ameliyat oldum 2 tane dikiş izi var parmaklarimin ustunde astsubaylik meslek yüksek okuluna girebilirmiyim

Cevapla

bn tarih bolümü mezunym 23 yasndym astsbayb olblr mym

Cevapla

Ben güzel sanatlar lisesi mezunu olacağım bu sene.boyum1.59 kilom 51 yasım yıl olarak 2015te19 AMA temmuzda asıl 19 olacağım.bride benim Hava kuvvetleri komutanligından başarı belgelerim var resim dalında.birde benim dedem çanakkale gazisi başvurabilme ihtimalim varmi bilgi vetirsenizçok sevinirim simdiden tesekkür ederim .

Cevapla

ben güzel sanatlar lisesi mezunu olacağım bu sene suan son sınıfım.boyum.1.59 kilom 51 yaşım ise yıl olarak 19 olacak 2015te ama asıl yaşımı temmuzda dolduracağım.ben gazi torunuyum.katılabime veya kazanabilme olasılığım var mı? bilgi veriseniz sevinirim şmdiden teşekkürler…

Cevapla

2015 yılı için yaş sınırlaması 21 mi?

Cevapla
Mete egel
7 Ocak, 2015 18:45

Meslek lisesi mezunuyum metal teknolojisi alanından ygs ile assubaylıya girebilirmiyim ve kaç puan hangi puan diliminden ygs1ygs23456 farkediyormu???

Cevapla

Merhabalar
Ben önlisans Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunuyum. Astsubaylık için başvurabilir miyim?
Yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkürler…

Cevapla

3 senedir mezun olmuşum başvuru yapabilirmiyim bu sene

Cevapla

İKİ SORUM OLACAK 1.BEN CBÜ MYO OKUMAKTAYIM BU YIL OKULUM BİTİYOR ASSUBAYLIK SINAVLARINA GİRE BİLİRMİYİMM
2. ADAY İŞLEMLERİ FORMUNU DOLDURURKEN KKK KOMUTANLIGI BÖLÜMÜNÜ ÇIKMADIGI İÇİN DOLDURMADIM .

Cevapla
murat yücel
27 Ocak, 2015 20:00

2015 yılı mezunlar giremez mi yani bu sınava

Cevapla

Ben gecen sene mezun oldum
Ygs basvuru yaparken askeriye girmek istiyorum
Bolumu goremedim gecen sene sectigim icin mi bu sene 25 marttaki basvuruylami giricez yoksa ?

Cevapla

mrb ben cuma delihacıoğlu ben liseyi bitireli 3 olacak yaşım 19 başvuru yapamıyorum kimlik eksikliği gibi bişeler diyo bu neden dolayı acaba

Cevapla

(Baraj Puanı) derken 180 mi yoksa Kara Kuvvetleri Komutanlığının belirlediği Baraj puanımı öğrenebilirmiyim

Cevapla

Ben 1995 dogumluyum meslek lisesinde son sınıfım bilgisayar bölümü okuyorum astsubayliga gitmek istiyorum ama kayıt yapicak yer bulamadim lutfen yardimci olurmusunuz.

Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

UYARI:Yorum yaparken Dikkat edilmesi gerekenler;

 • "2014-2015 Astsubay Öğrenci Başvuru Koşulları" konusuna yaptığınız yorumlar Yönetici onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.
 • Globalgundem.com'a yapacağınız bütün yorumlardan yorumun yazarı yani yorumu yapan kişi sorumludur.
 • Yorum yaparken dikkat edilmesi gerekenler; T.C Anayasası'na aykırı yazılar ,Bir kuruluş veya kişiye karşı yapılan hakaretli yorumlar, konusu suç teşkil eden yazılar vs. tarzda yazılar yazmak kesinlikle yasaktır. (bu tür yorum yapanların www.globalgundem.com ile alakası yoktur.)
 • "2014-2015 Astsubay Öğrenci Başvuru Koşulları" Konusunda Telif haklarını ihlal eden bir konu içeriyorsa burayı tıklayarak bize bildiriniz.
 • (*) Bu alanların doldurulması zorunludur.
 • Globalgundem.com Tüm Haklarını Saklı tutar.